سرآمد گرانقدر صنعت آب و برق
با سلام و احترام،
 
با مردان آزموده و صاحب تجارب همنشین باش، چه اینان متاع پرارج تجربه های خود را به گرانترین بها یعنی فدا کردن عمر خود تهیه کرده اند و تو آن متاع گرانقدر را با ارزانترین قیمت یعنی با صرف چند دقیقه وقت بدست می آوری. (حضرت علی(ع) )
 
در همه سازمان ها، مهم ترین رکنی که برای رسیدن به اهداف و راهبردها تأثیرگذار می باشد، مدیریت است. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان به منظور ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی در رأس آن قرار می گیرد  و موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت او می باشد. امروزه مدیران به دلیل تغییرات متعدد محیطی باید مرتباً تحت یادگیری باشند چرا که به گفته پیتر دراکر
ما امروز  همان جایی ایستاده ایم که یکصد سال پیش، تیلور ایستاده بود و به آن اندازه از ساز و کارهای حاکم بر ساختارها و فرآیندهای سازمانی اطلاع داریم یا بی اطلاعیم که او بود.
صنعت آب و برق دارای پیچیدگی های زیادی است که مدیریت این سازمان ها را با چالش های فراوانی مواجه می کند. در این صنعت استفاده از تجربیات علمی، فنی و تخصصی متخصصان خصوصاً مدیران بازنشسته ممتاز و توانمند می تواند به مدیران کنونی صنعت کمک نماید.
در خانه سرآمدان صنعت آب و برق به دنبال آن هستیم با ایجاد یک ساختار چابک ، فضایی را برای تعامل و انتقال تجربه ایجاد شود. در واقع خانه سرآمدان، فضایی است که در آن تجارب افراد در ابعاد مدیریتی، فنی و تخصصی و ... تبدیل به سرفصل هایی چون دوره های آموزشی، سمینار، همایش، پروژه، فعالیت های تحقیقاتی، نشست های انتقال تجربه و ... خواهند شد و در ساختارهای ذیل آن توسط اعضای خانه سرآمدان و یا سایر افراد واجد الشرایط انجام خواهد شد.
با توجه به نو بودن این ایده در وزارت نیرو، به جهت بهره مندی از نظرات خبرگان صنعت در راستای ایجاد ساختار اولیه خانه سرآمدان، به دنبال فضایی برای بحث و گفتگو بودیم که پس از بررسی های فراوان و با در نظر گرفتن سایر جنبه ها، از تالار گفتگو برای این کار استفاده کردیم. در این تالار از شما بزرگواران تقاضامندیم ایده های خود را در جهت ایجاد خانه سرآمدان صنعت آب وبرق بیان نمایید تا با جمع بندی ایده ها بتوانیم ساختار مناسب را تعریف نماییم.
منتظر دریافت ایده ها، پیشنهادات و نظرات شما عزیزان هستیم.